Zwrot kosztów za studia podyplomowe

Bywa, iż to, czy podejmiemy studia podyplomowe, stanowi wyłącznie kwestię naszego "widzimisię", czyli prywatnej potrzeby, ambicji. I że do kontynuacji nauki zmusić nas może tylko nasz własny, wewnętrzny imperatyw. Bywa jednak i tak, że ów imperatyw pojawia się z zewnątrz – i że jest nim nasz pracodawca, a ściślej to, że ukończenie podyplomowych studiów warunkuje utrzymanie przez nas naszej pracy. Jeśli się temu nie podporządkujemy – zostaniemy zwolnieni i (lub) nie będziemy mogli uprawiać określonego zawodu, nie tylko w tym, lecz i w każdym, podobnym innym zakładzie pracy. Takie są bowiem wymogi formalne. Nieuniknione. Niestety, podyplomowe zawsze są płatne. W Polsce kwota ta wynosi od około 1300 zł za semestr. Nie wszystkich nie stać. Nie panikujmy jednak, gdyż bardzo często możemy się ubiegać o zwrot tych kosztów, lub choć ich części. Koszty te może pokryć nasz pracodawca, co wynika z art. 94 pkt 6 ustawy z 26 czerwca 1974 roku – Kodeksu Pracy, który mówi o tym, że pracodawca ma obowiązek dbania o podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. Studia podyplomowe są jedną z takich właśnie, podnoszących kwalifikacje – form. Pamiętajmy tylko, że o zwrot kosztów za studia podyplomowe musimy zwrócić się do pracodawcy sami, ponieważ nie jest to automatyczne.

Studia podyplomowe czy praca?

Studia podyplomowe nie skutkują kolejnym stopniem naukowym na drodze edukacji, tak, jak np. studia doktoranckie. Ich efektem jest "jedynie" dyplom. Pozornie "jedynie", bo za owym dyplomem kryje się też konkretna, nabyta na studiach wiedza, znacznie większe kompetencje do wykonywania określonego zawodu, szerszą perspektywę. Dlatego pytanie, czy warto w nie inwestować pieniądze, energię i czas, wydaje się być retoryczne. Lecz nie dla wszystkich. Nie tych, którzy np. żyją w – uzasadnionym zresztą – przekonaniu, że obecni pracodawcy oczekują nie tylko "papierka" (czyli formalnie potwierdzonych kompetencji) i gruntownego wykształcenia, ale też dużego doświadczenia. Nawet, paradoksalnie, od osób, które dopiero co obroniły tytuł, na który ciężko pracowali przez wiele lat. I to właśnie jemu poświęcali lata.
Na czym zatem należy się koncentrować? Czy warto podejmować kolejne, na przykład podyplomowe studia – czy też lepiej, po uzyskaniu tytułu licencjata czy magistra, zacząć zdobywać tzw. doświadczenie? Czy warto inwestować pieniądze – których, jako świeżo upieczeni absolwenci uczelni, często zbyt wiele nie mamy – w poszerzanie swoich kompetencji na studiach podyplomowych? Czy z nich zrezygnować, oddając się pracy? Niestety, na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

MBA – studia podyplomowe

Studia MBA (Master of Business Administration) to kierunek podyplomowych studiów menedżerskich. By podjąć te studia konieczne jest, tak jak w przypadku wszystkich innych studiów podyplomowych, ukończenie studiów pierwszego stopnia. Na wielu kierunkach za ów tytuł wystarcza licencjat. MBA preferują jednak przynajmniej tytuł magistra, a ponadto na ogół wymagają doświadczenia zawodowego, co w przypadku innych studiów podyplomowych rzadziej bywa konieczne. Musi to być, bezwzględnie, doświadczenie w biznesie np. na wyższych stanowiskach menedżerskich.
Studia MBA realizowane są nie tylko na polskich, lecz przede wszystkim na wielu zagranicznych uczelniach, w tym – najbardziej prestiżowe – na Uniwersytecie w Harvardzie. Prestiżowe jednak są zawsze. A także drogie i trudne. Trwają one, W zależności od uczelni, od 1-2 lat, a programem obejmują m. in. przedmioty związane z marketingiem, ekonomią, zarządzaniem biznesem, lektoraty z języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem terminologii ekonomiczno-biznesowej itd.
W Polsce studia MBA znajdują się w ofercie m. in. Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Ekonomicznej w Krakowie czy na Uniwersytu Ekonomicznego we Wrocławiu. Kosztują od około 32 tys. zł. Cena ta obejmuje wszystkie semestry.

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim

Uniwersytet Warszawski powstał w 1918 roku i od tego czasu, niezależnie od rożnych i nierzadko trudnych, skomplikowanych rozdziałów w swojej historii, wciąż poszerza ofertę edukacyjną, starając się odpowiadając na potrzeby przyszłych studentów. Dlatego obecnie, prócz studiów pierwszego o drugiego stopnia, Uniwersytet Warszawski prowadzi także studia doktoranckie i podyplomowe, na aż 151 kierunkach w tym prestiżowe studia MBA, realizowane wg. trzech programów – do wyboru.
Taki, jak w przypadku wszystkich studiów podyplomowych, na wszystkich polskich uczelniach, tak i tu studia podyplomowe przeznaczone są wyłącznie dla osób, mogących już pochwalić się dyplomem licencjata czy magistra. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim funkcjonują m. in. na nast. wydziałach: Wydziale Biologii, Chemii,. Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Filozofii i Socjologii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Historii, Psychologii, Zarządzania.
Studia obejmują zazwyczaj trzy semestry i kończą się dla słuchacza uzyskaniem dyplomu – poprzedzonym egzaminem. Wszystkie kierunki są płatne. Wysokość opłat zależy od kierunku studiów. Ze strony Uniwersytetu Warszawskiego można pobrać szczegółowy informator w formacie PDF.

Studia doktoranckie a studia podyplomowe – różnice

"Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz" – to zdanie powtarzały nam nasze bacie i mamy, często do znudzenia. A my przełykaliśmy te morały w ciszy i w odpowiedzi kiwaliśmy głowami – zupełnie bez przekonania. Bywa jednak, że w końcu w nas samych rodzi się ambicja i odkrywamy, że nauka naprawdę jest ważna, i chcemy ją kontynuować. A zatem: szkoła podstawowa, średnia, studia licencjackie, magisterskie… Dla niektórych to wciąż za mało. Tym bardziej ostatnimi czasy, gdy wyższe wykształcenie tak wyraźne się zdewaluowało, i posiadanie tytułu magistra wcale nas nie wyróżnia na rynku zawodowym. Nie stanowimy silnej konkurencji.
Dlatego tak bardzo wzrasta popularność studiów doktoranckich i zawodowych. A zarazem, o ironio, nie wszystkim jest znana. Choć przecież, w praktyce, różnica jest znaczna.
Przede wszystkim studia podyplomowe – w przeciwieństwie do doktoranckich – nie są, oficjalnie, kolejnym krokiem w hierarchii edukacji. Są przeznaczone dla tych, którzy już posiadają jakiś tytuł naukowy, lecz nie musi to być tytuł magistra. Może być licencjata. W przypadku studiów doktoranckich "magister" to warunek konieczny. Zarówno studia podyplomowe jak i doktoranckie są płatne, lecz tylko te pierwsze możemy oficjalnie połączyć z pełnoetatową pracą.

Studia podyplomowe – ile kosztują

Nauka kosztuje. I to dużo. Zawsze, niezależnie od tego, o jakim etapie edukacji mówimy, i czy jest to uczelnia oficjalnie płatna, czy nie. Płacimy bowiem za dojazdy, materiały pomocnicze, wyposażenie itd. I jest to jeden z najczęstszych powodów tego, że po zakończeniu edukacji na elementarnym poziomie, rezygnujemy z dalszej edukacji, ze swoich ambicji. Lub okładamy ją na odległą przyszłość. Na – paradoksalnie – czas, gdy już mamy ugruntowaną pozycję zawodową, stabilną sytuację finansową, lub/i możemy wziąć na ten cel pożyczkę czy kredyt. To samo dotyczy także studiów podyplomowych, które w istotnym stopniu mogące podnieść nasze zawodowe kwalifikacje.
Na szczęście zdarzają się pracodawcy, którzy studia podyplomowe traktują jako – słusznie – inwestycję w pracownika, a tym samym w ich zakład czy firmę. Dlatego zachęcają pracowników do podejmowania tych studiów i pokrywają związane z nimi koszty – całkowicie lub częściowo. Wiedzą, że koszty tych studiów się zwrócą, bo dobrze wykwalifikowana kadra przyniesie zysk.
Opłaty za studia dyplomowe uiszcza w formie czesnego, za każdy semestr. Jak wysokie to koszty – to zależy od konkretnej uczelni i kierunku. Opłata rekrutacyjna prawie na każdej uczelni wynosi 100 zł, ceny za jeden semestr zaczynają się od około 1200 zł.

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Na ogół to, czy podejmiemy studia podyplomowe, stanowi nasza decyzję i jest wyłącznie kwestią naszych prywatnych ambicji. Niestety nie zawsze mamy ten komfort. Bywa bowiem, że ukończenie studiów podyplomowych warunkuje naszą karierę w danym przedsiębiorstwie czy nawet zawodzie. A zarazem i tak, że pracodawca jest gotów sfinansować część czy nawet całość związanych z tymi studiami. Tak jest m. in. w przypadku nauczycieli. Kolokwialnie rzecz ujmując, nauczyciel, który ich nie podejmie – "wypada" z zawodu. Musi więc poświęcić im pieniądze i czas. Ten drugi nas szczęście może spróbować odzyskać. Czas na naukę zaś nie jest przecież (a na pewno być nie powinien) być czasem straconym. Tym bardziej z punktu widzenia nauczyciela.
Nauczycielskie Studia podyplomowe służą temu, by podniósł i zyskał on uprawnienia do wykonywania swojej profesji, niezależnie od tego, w jakiego rodzaju szkole naucza, i czy jest nauczycielem kształcącym w zakresie przedmiotów ogólnokształcących czy zawodowych.
Oferta studiów podyplomowych dla nauczycieli jest bardzo bogata i dostępna na większości wyższych uczelni w Polsce. Mogą wybierać pobliskie uczelnie – na co decyduje się większość nauczycieli. Mogą też obrać specjalizację, która naprawdę ich interesuje, a przez to motywuje.

Studia podyplomowe za granicą

Pomimo tego, że polski rynek kształcenia dysponuje bogatą ofertą, tak jeśli chodzi o prywatne, jak i publiczne uczelnie, a rodzime Uniwersytety cieszą się Polsce, zbudowaną na tradycji renomą, obiektywnie rzecz biorąc nawet one nie plasują się wysoko w światowych, uczelnianych rankingach. I studiowanie na uczelniach zagranicznych stanowi nie tylko większy prestiż, ale też, naprawdę, lepszy, zawodowy start. Niezależnie od tego, jakiego poziomu są to studia.
Dziś więc, gdy dla Polaków świat jest otwarty, a młode pokolenia cechuje szczególna brak kompleksów i ambicja, przyszli studenci coraz częściej właśnie decydują się na naukę za granicą. Dotyczy to również studiów podyplomowych, choć te zazwyczaj bywają kontynuacją już podjętej za granicą drogi kształcenia. Z jednej strony dlatego, że studia podyplomowe przeznaczone dla osób, które posiadają już zawodowe kwalifikacje i, najczęściej, już pracują. Są więc związani z polskim rynkiem pracy, i boją się, że wyjazd za granicę na czas studiów, może ich z niego wyeliminować. Są to to studia płatne, za granicą szczególnie. Niewielu na nie stać. Problemów nastarcza też często nostryfikacja dotychczasowych dyplomów, uzyskanych w Polsce – dość skomplikowana, czasem niemożliwa. Co nie znaczy, że nie warto próbować.

Co to są studia podyplomowe?

Studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie, podyplomowe… Ze wszystkich tych terminów najbardziej enigmatyczne wydają się te ostatnie – podyplomowe. Co właściwie oznacza ten termin, dla kogo studia podyplomowe są przeznaczone, jakie korzyści może przynieść ich podjęcie i jakie trzeba spełnić warunki, by je podjąć?
Otóż są to studia drugiego stopnia. Dla osób, posiadających już dyplom doktora, magistra czy chociaż licencjata. Osób, które zdobyły już zawodowe kwalifikacje i chcą nabyć kolejne – a najlepiej rozwijać się w już obranym kierunku. Nie są to zatem studia, stanowiące prostą kontynuację hierarchii kształcenia, a studia niekoniecznie, dodatkowe.
Ukończenie studiów podyplomowych nie skutkuje uzyskaniem żadnego tytułu lecz świadectwem, a poprzedzone jest na ogół napisaniem pracy końcowej lub/i zdaniem egzaminu. W Polsce są one płatne i trwają najczęściej dwa czy cztery semestry. Bywa, że pracodawca wymaga od pracownika ukończenia takich studiów i pokrywa część związanych z nim kosztów. Tak jest w przypadku studiów podyplomowych dla nauczycieli.
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się zazwyczaj na podstawie kolejności zgłoszeń i oferuje jej większość prywatnych i publicznych uczelni.

Studia podyplomowe, czyli dlaczego warto kształcić się przez całe życie

Nowe technologie na dobre zmieniły świat, w którym żyjemy. Co więcej, badania pokazują, że zmiany zachodzą coraz szybciej i trudno wyznaczyć kierunek. Transformacje zachodzą w bardzo szybkim tempie. Dynamika zmian wymusiła również przeobrażenia w systemie edukacji. Dziś już nie wystarczy raz skończyć studiów wyższych, żeby zagwarantować sobie pozycję na rynku pracy. Jeśli nie chcemy wypaść z obiegu, musimy być elastyczni i stale dostosowywać się do zmieniającej się rzeczywistości. Nie wystarczy tytuł magistra i znalezienie dobrej pracy zaraz po studiach. Edukacja nie kończy się wraz z opuszczeniem murów uczelni. Świetną opcją dla absolwentów, zarówno studiów pierwszego jak i drugiego stopnia, są studia podyplomowe. Co to takiego? To szkolenia trwające zwykle od roku do dwóch lat, w czasie których pogłębiamy wiedzę z wybranej dziedziny. Zdobywamy nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną, bo w programie studiów podyplomowych przewidziano liczne ćwiczenia i praktyki. Dzięki studiom podyplomowym możemy szybko uzyskać nowe kwalifikacje i dzięki temu ponieść swoją pozycję na rynku pracy i zwiększyć swoje szanse na osiągnięcie sukcesu w życiu zawodowym. Nic dziwnego, że studia podyplomowe cieszą się taką popularnością wśród młodych ludzi.

Studia podyplomowe – dla kogo?

Kiedyś, żeby zapewnić sobie dobrą i stabilną pozycję na rynku pracy, wystarczyło skończyć wyższe studia na dobrej uczelni. Jeśli raz zdobyło się dobry zawód, nie trzeba było więcej się doszkalać i stale podnosić swoich kompetencji. Dziś rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Obecnie pracodawcy oczekują od nas wysokich kwalifikacji i tego, że stale będziemy się uczyć, rozwijać i poszerzać zakres wiedzy, którą dysponujemy. Jeżeli nie chcemy wypaść z obiegu, musimy stale się dokształcać i uczestniczyć w różnych szkoleniach. Nauka nie kończy się więc raz z zakończeniem studiów. Idealną opcja dla absolwentów studiów wyższych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w jakiejś dziedzinie albo pragną rozwinąć skrzydła w zupełnie innej działce, są studia podyplomowe. Te są adresowane specjalnie do osób z tytułem inżyniera, licencjata lub magistra. Trwają zwykle od roku do dwóch i wymagają opłacenia czesnego. Studia dyplomowe są organizowane przez uniwersytety i politechniki w weekendy, tak żeby nie kolidowały z zajęciami na studiach stacjonarnych albo z pracą. W czasie studiów podyplomowych uczestnicy zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną w czasie wykładów, ale również praktyczną w trakcie licznych ćwiczeń i praktyk.

Dlaczego warto wybrać się na studia podyplomowe?

Coraz więcej z nas jest świadomych, że w dzisiejszym, stale się zmieniającym świecie nie należy kończyć edukacji zaraz po opuszczeniu szkolnych murów i warto się uczyć przez całe życie. To dlatego stale rośnie popularność najróżniejszych dodatkowych kursów, na których możemy zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Szkolenia oferują nie tylko prywatne i państwowe ośrodki, ale również uczelnie wyższe. W ich ofercie coraz częściej pojawiają się tak zwane studia podyplomowe. Co to takiego? Do kogo są kierowane i czy warto z nich skorzystać? To zależy od naszej sytuacji i tego, jakie cele sobie stawiamy. Studia podyplomowe to szkolenia, które trwają od roku do dwóch i są organizowane na uniwersytetach i politechnikach. Żeby móc w nich uczestniczyć, trzeba opłacić czesne, które zwykle wynosi od tysiąca do nawet kilkunastu tysięcy. Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych, od licencjackich czy inżynierskich po magisterskie. Idealnie nadają się dla osób, które chciałyby zdobyć specjalistyczną wiedzę w jakiejś dziedzinie. Możemy kontynuować studia na podobnym kierunku, jaki skończyliśmy, albo wybrać coś zupełnie innego. Oferta uniwersytetów i politechnik jest naprawdę szeroka. Zajęcia odbywają się zwykle w weekendy, żeby nie uniemożliwiać uczestnikom pracy.

Studia podyplomowe – do kogo są skierowane?

Jeśli osiągać sukcesy w życiu zawodowym, nie powinniśmy kończyć edukacji na studiach, a wręcz przeciwnie – ważne, żebyśmy dalej się rozwijali. Nie warto kończyć nauki wraz z opuszczeniem uczelni wyższej. Jeżeli chcemy zdobywać nowe kwalifikacje, coraz więcej uczelni wychodzi ku naszym potrzebom i oferuje tak zwane studia podyplomowe. Co to takiego? To specjalne kursy organizowane na uczelniach, uniwersytetach i politechnikach. Są przeznaczone dla osób, które już skończyły studia wyższe, ale zależy im na tym, żeby dokładniej zgłębić jakąś dziedzinę albo zdobyć umiejętności w zupełnie nowym zakresie. Studia podyplomowe trwają od roku do dwóch lat i są płatne. Zjazdy odbywają się zwykle w weekendy, żeby nie kolidowały młodym osobom z pracą czy studiami drugiego stopnia. Studia podyplomowe to świetna opcja dla tych, którzy chcą zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Dzięki nim możemy zdobyć specjalistyczną wiedzę w wybranej dziedzinie. Bardzo często to właśnie pracodawcy polegają swoim pracownikom udanie się na szkolenie w formie studiów podyplomowych. Na studiach odbywają się nie tylko zajęcia teoretyczne, ale także ćwiczenia, dzięki którym studenci mają zdobyć umiejętności praktyczne.

Studia podyplomowe – skuteczny sposób na zdobycie nowych umiejętności

Jeśli nie straciliśmy chęci do kształcenia się wraz z ukończeniem studiów na uniwersytecie czy politechnice, być może powinniśmy rozważyć podjęcie dodatkowych szkoleń albo studiów podyplomowych. Czym są studia podyplomowe i czy różnią się od normalnych studiów? Studia podyplomowe to szkolenie, które ma nam dostarczyć wiedzy w innej dziedzinie niż studia pierwszego czy drugiego stopnia. Przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich) i trwają zazwyczaj od roku do dwóch lat. Najczęściej wymagają opłacenia czesnego. Studia podyplomowe pojawiają się już w ofercie większości uczelni wyższych, a lista kierunków stale się rozrasta. Na studiach podyplomowych uczestnicy biorą udział nie tylko w zajęciach teoretycznych, ale również ćwiczeniach, które mają pomóc w zdobyciu umiejętności praktycznych. Celem studiów podyplomowych jest oferowanie absolwentom studiów wyższych możliwości dokształcenia się i zdobycia nowych umiejętności. To świetna opcja dla tych, którzy albo chcą pogłębić swoją wiedzę dotyczącą studiowanej dziedziny, albo marzą o dokształceniu się w innym polu niż ta studiowana wcześniej – tak, żeby zwiększyć ich szanse na rynku pracy.

Jak nadążyć za zmianami na rynku pracy? Zapisując się na studia podyplomowe!

Rzeczywistość, w której funkcjonujemy, ulega stałym przeobrażeniom. Zmiany dotyczą właściwie wszystkiego, od sposobów komunikacji po formy rozrywki. Rewolucja wywołana przez pojawienie się nowych technologii nie omija także rynku pracy. Czasy, w których jeden zawód wykonywało się aż do emerytury, już dawno odeszły w niepamięć. Dzisiaj wykonuje się jeden zawód, jutro zupełnie inny. Umiejętność dostosowywania się do zmian jest dziś kluczowa, jeśli nie chce się wypaść z obiegu i utrzymać pozycję na rynku pracy. Jak sprostać temu niełatwemu zadaniu? Świetną opcją dla absolwentów studiów wyższych, pierwszego lub drugiego stopnia, są tak zwane studia podyplomowe, czyli kilkunastomiesięczne kursy organizowane przez uczelnie wyższe. Studia podyplomowe umożliwiają szybkie pogłębienie wiedzy z danej dziedziny i zdobycie nowych kwalifikacji. Duży nacisk kładzie się tam na umiejętności praktyczne, uczestnicy często mają szansę odbyć część zajęć w zakładach pracy i od razu spróbować swoich sił, wykorzystując wiedzę teoretyczną, którą wcześniej zdobyli. Studia podyplomowe to świetna opcja dla tych, którzy chcą się przebranżowić albo chcą zostać specjalistami w dziedzinie, z którą niekoniecznie mieli kontakt na studiach licencjackich, inżynierskich czy magisterskich.

Studia podyplomowe – sposób, żeby nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością

Świat nieustannie ewoluuje. W ostatnich latach tempo zmian stale rośnie. Nowe technologie sprawiają, że dynamika przeobrażeń jest tak wielka, że trudno przewidzieć kierunek kolejnych przemian. Wiadomo jedno – wszystko będzie ulegało przeobrażeniu jeszcze szybciej i szybciej. To dlatego ważne jest, żeby reagować na zmiany i stale starać się dopasowywać do zmieniającej się rzeczywistości – również na rynku pracy. Jedną z metod na szybkie przekwalifikowanie się albo zdobycie nowej specjalizacji są studia podyplomowe. Co to takiego? To kursy organizowane przez uczelnie wyższe, uniwersytety i politechniki, i adresowane do osób z tytułem inżyniera, licencjata lub magistra. Tak zwana podyplomówka trwa dużo krócej niż klasyczne studia – rok, dwa lata, czasami nawet pół roku. Zajęcia odbywają się w weekendy lub wieczorami i są płatne. Studia podyplomowe umożliwiają szybkie poszerzenie wiedzy i zdobycie umiejętności wykorzystania jej w praktyce. Obok zajęć teoretycznych proponowane są praktyki, często odbywające się przynajmniej częściowo w zakładach pracy. Studia podyplomowe cieszą się dużą popularnością zwłaszcza wśród młodych osób, które zdają sobie sprawę z tego, jak ważne w dzisiejszym świecie są wszechstronność i umiejętność reagowania na zmiany i doszkalania się.

Studia podyplomowe coraz popularniejsze

Żyjemy w świecie, który ulega ciągłym przeobrażeniom – nikt już nie jest w stanie przewidzieć zmian, jakie mogą nastąpić w ciągu kolejnych kilkunastu, a nawet kilku lat. Pewne jest jedno – tempo zmian będzie stale rosło. To dlatego tak ważne jest, żeby umieć się do tych zmian dostosowywać. Do przeszłości odeszły czasy, w których przez całe życie wykonywało się jeden zawód. Dziś już nie wystarczy zdać matury i skończyć dobrych studiów, żeby zapewnić sobie dobrą pozycję na rynku na stałe. To, na to dziś jest ogromne zapotrzebowanie, jutro może okazać się zbędne. Ku potrzebom młodych ludzi, żyjących w świecie ciągłych zmian, wyszły uczelnie wyższe. W swoją ofertę włączyły tak zwane studia podyplomowe, czyli szkolenia dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. Osoby z tytułem inżyniera, licencjata czy magistra mogą tam zdobyć dodatkowe kwalifikacje i poszerzyć zakres swojej wiedzy z danej dziedziny. Studia podyplomowe mają tę zaletę, że trwają krócej niż klasyczne studia pierwszego czy drugiego stopnia – zwykle około roku lub dwóch, a zajęcia odbywają się w weekendy, co umożliwia połączenie ich z pracą lub studiami dziennymi. Studia podyplomowe pozwalają szybko się przebranżowić lub wyspecjalizować, a dzięki temu – zyskać na atrakcyjności w oczach pracodawców.

Czy studia podyplomowe są dla ciebie?

Coraz większa popularnością wśród młodych ludzi cieszą się tak zwane studia podyplomowe. Co to takiego? Czy warto z nich skorzystać? Studia podyplomowe organizowane są przed uczelnie wyższe, uniwersytety i politechniki. Adresowane są do osób, które skończyły studia wyższe, inżynierskie, licencjackie lub magisterskie, ale chcą pogłębić swoją wiedzę i zdobyć nowe kwalifikacje. Pozwalają zwiększyć swoje kompetencje w najróżniejszych dziedzinach, często takich, które nie pojawiają się w ofercie studiów pierwszego czy drugiego stopnia. Obok wykładów teoretycznych pojawiają się także ćwiczenia i praktyki, które mają pomóc uczestnikom w jak najlepszym wykorzystaniu wiedzy w ich przyszłej pracy. Zajęcia odbywają się najczęściej w weekendy lub wieczorami tak, żeby nie kolidowały z ewentualną pracą czy studiami dziennymi. Studia podyplomowe to świetna opcja dla tych, którzy nie zamierzają zakończyć edukacji na zdobyciu tytułu magistra i chcą się nadal rozwijać. Warto z nich skorzystać, jeśli chcemy uzyskać dodatkowe kwalifikacje i zyskać na atrakcyjności w oczach potencjalnych pracodawców. Studia podyplomowe to doskonały pomysł także wtedy, kiedy po prostu interesujemy się daną dziedziną i marzy nam się zdobycie dodatkowej wiedzy.

Rosnąca popularność studiów podyplomowych

Świat, w którym żyjemy, zmienia się w ekspresowym tempie. Przeobrażenia nie omijają żadnego aspektu naszego życia. Coraz szybciej ewoluuje również rynek pracy. Podczas gdy jeszcze niedawno wystarczyło skończyć szkołę, zdać maturę i dostać się na dobre studia, żeby zapewnić sobie powodzenie, dzisiaj wymagana jest od nas ciągła aktywność i umiejętność reagowania na nowe wyzwania. Nasi dziadkowie czy rodzice przez całe życie uprawiali jeden zawód, młode pokolenie musi nieustannie dostosowywać się do zmian i zmieniać profesję. Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy chcieliby zyskać nowe kwalifikacje. Uniwersytety i politechniki wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniom młodych ludzi i umożliwiają im szybkie dokształcenie się. Często wystarczy rok czy dwa lata szkolenia, żeby zmienić stanowisko albo spróbować swoich sił w nowej branży. Studia podyplomowe oferowane przez uczelnie są bardzo różne i pozwalają się rozwijać w najróżniejszych dziedzinach. Zajęcia odbywają się w weekendy albo wieczorami, żeby umożliwić udział w zajęciach osobom pracującym. Studia podyplomowe cieszą się dużą popularnością – czasami wybieramy się na nie z konieczności, bo pracodawca wymaga od nas nowych umiejętności, innym razem po prostu chcemy zdobyć nową wiedzę.

Studia podyplomowe – dla kogo?

Uczelnie wyższe, uniwersytety i politechniki, coraz częściej obok studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oferują także tak zwane studia podyplomowe. Co więcej, liczba proponowanych kierunków stale rośnie. Uczelnie starają się jak najlepiej odpowiedzieć na zapotrzebowanie młodych osób. Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Mają one umożliwić pogłębienie wiedzy z danej dziedziny, uzyskanie specjalizacji lub dać szansę na rozwijanie hobby. Studia podyplomowe są krótsze niż tradycyjne studia uniwersyteckie pierwszego czy drugiego stopnia i trwają zwykle od roku do dwóch lat. Są świetna opcją dla tych, którzy chcieliby zaspokoić głód nowej wiedzy albo podnieść swoje kwalifikacje, ale już pracują i nie mogą sobie pozwolić na pięcioletnie studia dzienne. Studia podyplomowe to intensywny kurs odbywający się w weekendy lub wieczorami mający pomóc uzyskaniu nowych umiejętności w szybkim czasie. Obok zajęć teoretycznych pojawiają się ćwiczenia i praktyki, które mają pomóc uczestnikom w jak najlepszym odnalezieniu się na rynku pracy. Studia podyplomowe to świetna opcja dla tych, od których pracodawca wymaga zdobycia nowych umiejętności, oraz dla tych, którzy po prostu chcą się w danej dziedzinie rozwijać.

Głodny nowej wiedzy? Wybierz studia podyplomowe!

Czasy, w których kończyliśmy edukację, opuszczając mury szkoły albo zdobywając upragniony tytuł magistra, już dawno odeszły w przeszłość. Coraz chętniej kształcimy się przez całe życie, nawet jeśli szkołę skończyliśmy już wiele lat temu. Takie nastawienie wynika z tempa, w jakim w otaczającym nas świecie zachodzą kolejne zmiany. Ewolucja, której przyczyną jest rozwój nowych technologii, wymusza na nas stałe doskonalenie się i podnoszenie swoich kwalifikacji. Obecnie wielu młodych ludzi chętnie uczy się na własną rękę nawet wtedy, kiedy nie wymaga tego od nich pracodawca. Jesteśmy głodni nowej wiedzy i lubimy mieć poczucie, że się ciągle rozwijamy. To dlatego z chęcią zapisujemy się na kolejne kursy, językowe czy zawodowe. Jeśli jesteś absolwentem uczelni wyższej i masz tytuł licencjata, inżyniera lub magistra, opcją, którą powinieneś poważnie przemyśleć są studia podyplomowe. Co to takiego? To szkolenia adresowane do tych, którzy posiadają dyplom uniwersytetu lub politechniki i chcieliby pogłębić swoją wiedzę w danej dziedzinie lub zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Oferta studiów podyplomowych jest szeroka i stale rośnie. Absolwenci chętnie wybierają studia podyplomowe, ponieważ dają im one szanse na zaspokojenie głodu nowej wiedzy.

Chcesz zmienić branżę? Pomyśl o studiach podyplomowych!

Otaczająca nas rzeczywistość nieustannie ulega przeobrażeniom. Tempo zmian stale rośnie i według zapowiedzi specjalistów na pewno nie zwolni. Wręcz przeciwnie – świat będzie ewoluował jeszcze szybciej. To dlatego w nowej rzeczywistości najlepiej radzą sobie ci, którzy umieją się dostosować transformacji. Potrafią szybko określić kierunek zmian i wyprzedzić konkurentów. Podczas gdy nasi rodzice mogli przez całe życie wykonywać jeden, wyuczony zawód, my, zgodnie z zapowiedziami specjalistów, będziemy musieli co najmniej kilkukrotnie w ciągu życia zmienić profesję. Nie należy się więc zbytnio przywiązywać do zajęcia, którym się aktualnie trudnimy, i być otwartym na zmiany. Świetną propozycją dla tych, którzy pragną zmienić branżę, są studia podyplomowe. To szkolenia organizowane przez uczelnie wyższe, uniwersytety i politechniki, i adresowane do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Pozwalają w szybkim czasie pogłębić wiedzę z danej dziedziny lub przebranżowić się na zupełnie inną gałąź gospodarki. Zajęciom teoretycznym towarzyszom praktyki, często odbywane już w zakładach pracy tak, żeby zapewnić studentom jak największą szansę na sukces. Młodzi ludzie chętnie wybierają studia podyplomowe – żeby zmienić profesję albo rozwijać swoje hobby.

Studia podyplomowe – czym się różnią od klasycznych studiów?

W dobie nieustannych przemian w otaczającym na świecie, konieczny jest stały rozwój, żeby nadążyć za ciągłymi przeobrażeniami. To dlatego wraz z rozwojem nowych technologii, które powodują, że nasza rzeczywistość stale ewoluuje, musiał zmienić się system edukacji. W zapomnienie odeszły czasy, w których kształcenie kończyło się wraz z opuszczeniem szkoły albo skończeniem studiów. Aktualnie oczekuje się od nas, że będziemy nieustannie się rozwijać i zdobywać nową wiedzę. Jeśli chcemy utrzymać wysoką pozycję na rynku pracy, musimy stale nadążać za następującymi w świecie zmianami i się do nich dostosowywać. Z myślą od absolwentach uczelni wyższych powstały specjalne szkolenia mające im umożliwić zdobycie dodatkowych kwalifikacji – studia podyplomowe. Co to takiego? Czym studia podyplomowe różnią się od klasycznych studiów uniwersyteckich? Przede wszystkim studia podyplomowe trwają krócej – od roku do dwóch lat. Zajęcia odbywają się w weekendy lub wieczorami. Żeby móc w nich uczestniczyć, trzeba uiścić odpowiednia opłatę. Inna różnica to fakt, że o ile na studiach licencjackich czy magisterskich zdobywamy ogólną, szeroką wiedzę z danej dziedziny, to na studiach podyplomowych skupiamy się na konkretnej subdziedzinie i staramy się zgłębić wiedzę specjalistyczną.

Studia podyplomowe – szkolenia dla absolwentów

Żyjemy w dobie gwałtownych zmian. Nowe technologie sprawiają, że otaczająca nas rzeczywistość nieustannie ewoluuje i przybiera nowe, zaskakujące kształty. W ostatnich dwudziestu latach świat zmienił się bardziej niż od chwili, w której człowiek pojawił się na ziemi. Specjaliści są zgodni co do tego, ze tempo zmian będzie jeszcze szybsze, a ewolucje będą coraz bardziej zaskakujące. Czasy, w których wystarczyło skończyć dobrą szkołę i pójść na studia na renomowanej uczelni, żeby zapewnić sobie powodzenie przez resztę życia, już dawno odeszły w zapomnienie. Aktualnie tempo zachodzących w naszym otoczeniu zmian wymusza na nas kształcenie się przez całe życie, nawet kiedy osiągniemy już wiek dojrzały. Nasza świadomość faktu, że musimy się nieustannie rozwijać, żeby nie utracić z trudem zdobytej na rynku pracy pozycji, jest coraz większa i stale rośnie. Z myślą o absolwentach uczelni wyższych, którzy chcieliby się dokształcić i zdobyć nowe kwalifikacje, powstały tak zwane studia podyplomowe. Są to szkolenia adresowane do osób z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę z danej dziedziny. Studia podyplomowe organizowane są przez uniwersytety i politechniki i trwają zwykle do roku do dwóch lat.

Edukacja przez całe życie: studia podyplomowe

Świat nieustannie się zmienia, a za sprawą nowych technologii przeobrażenia zachodzą coraz szybciej. Otaczająca nas rzeczywistość ulega transformacjom w zastraszającym tempie. Przez cały czas istnienia ludzkości świat nie zmienił się tak szybko jak w ostatnich dwudziestu latach. Wraz z dynamiką zmian musiał przeobrazić się system edukacji. Do przeszłości odeszły czasy, w których kształcenie kończyło się na zdaniu matury albo uzyskaniu tytułu inżyniera czy magistra. Obecnie oczekuje się od nas, że przez całe życie będziemy się uczyć i podnosić swoje kwalifikacje. Tylko rozwijając się, jesteśmy w stanie nadążyć na zmieniającą się rzeczywistością i nie utracić pozycji na rynku pracy. Mnożą się szkolenia przeznaczone dla dorosłych, na każdym kroku wpychane są nam do ręki ulotki ze szkołami policealnymi czy szkoleniami zawodowymi. Pojawiły się także specjalne kursy przeznaczone dla absolwentów uczelni wyższych, czyli tak zwane studia podyplomowe. Mają one pomóc osobom, które ukończyły studia, licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, w pogłębieniu wiedzy z danej dziedziny lub przekwalifikowaniu się na inną branżę. Trwają one od roku do dwóch lat. Studia podyplomowe dotyczą różnych dziedzin, a oferta proponowana przez uczelnie stale się poszerza.

Partnerzy